Թիմ

8·18 Special Edition Consulting ∕ team

Նանա Հովհաննիսյան

Ընկերության ավագ գործընկեր

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի փորձագետ: Ունի խոշոր կորպորացիաներում ՄՌ համակարգերի ստեղծման (միջազգային հյուրանոցային ցանց, հեռահաղորդակցություն, բանկային բիզնես) 14 տարվա փորձառություն: Կազմել է մի շարք հեղինակային թրեյնինգներ: Կորպորատիվ «Բիլայն Համալսարան Հայաստան»-ի հիմնադիրն է: Քոուչ, ֆասիլիտատոր և սերտիֆիկացված վարպետ-թրեյներ է: Անցկացրել է ավելի քան 900 ժամ խորհրդատվություններ…

Աննա Աբգարյան

Գործընկեր

Փոխհատուցումների և արտոնությունների ոլորտի փորձագետ: Ունի 14-ամյա միջազգային փորձ (Կանադա, Եվրոպա) աշխատակազմի կառավարման, փոխհատուցումների և արտոնությունների ոլորտում, համագործակցում է ՄՌ խորհրդատվության ոլորտի համաշխարհային առաջատարների հետ: Փորձագետ է տարակարգման, պաշտոնների գնահատման, շահադրդման համակարգերի ստեղծման և ներդրման ոլորտում: Աշխատանքային փորձառություն ունի կոնսալտինգի, արտադրության, հեռահաղորդակցության և լեռնա-մետալուրգիական արդյունաբերության…

Սրբուհի Աղաբաբյան

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման նախագծերի ղեկավար

Ունի շուրջ 10 տարվա կառավարման փորձառություն: Մարդկային ռեսուրսների նախագծերի կառավարման մասնագետ է: Մասնագիտացման հիմնական ոլորտներն են աշխատակազմի ներգրավումը, հարմարումը և զարգացումը, աշխատանքային օրենսդրությունը և ՄՌ քաղաքականության մշակումը:

Ղազարովա Անաիդա

Աշխատանքային օրենսդրության գծով փորձագետ

Ունի 8 տարվա աշխատանքային փորձ Աշխատանքային իրավունքի գծով խոշոր միջազգային կազմակերպություններում, որը ներառում է իրավաբանական եզրակացությունների տրամադրում, նոր նախագծերի, փաստաթղթերի մշակում և աջակցություն դրանց հետագա ներդրման գործում: Ունի արտասահմանյան կազմակերպությունների հետ համագործակցության փորձառություն, այդ թվում`ԱՄՆ-ում:

Տատյանա Նովոսյոլովա, PHD

Բիզնես - քոուչ

Ունի 11-ամյա աշխատանքային փորձ Ռուսաստանյան և միջազգային խոշոր ձեռնարկություններում: Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու է: Դասախոսում է Տնտեսական Բարձրագույն Դպրոցի Գործնական հոգեբանության ինստիտուտում և Դիզայնի Բրիտանական բարձրագույն դպրոցում: Մասնագիտացումը` – Անձնական արդյունավետությունը բիզնեսում – Ղեկավարը որպես քոուչ – Ոչ նյութական շահադրդման գաղտնիքները – Հանգիստ միտք: Ծրագիր թիմերի…

Նանե Զեյնալյան

Խորհրդատու, կառավարման հոգեբան

Ունի գիտության և բիզնես ոլորտներում նախագծերի կառավարման շուրջ 5 տարվա փորձ: Մասնագիտացման հիմնական ոլորտներն են կարիերայի խորհրդատվություն, ռազմավարական պլանավորում, աշխատանքային ընթացակարգերի ստանդարտների մշակում և ներդրում, հետազոտությունների իրականացում և աշխատակազմի գնահատում, մոտիվացիոն համակարգերի մշակում, տաղանդների ներգրավվում: Մի շարք հոդվածների հեղինակ է, զեկուցումներով հանդես է եկել գիտաժողովների…

Facebook
Instagram
LinkedIn